Realizacje

Poniżej przedstawiamy wybrane realizacji
·         Projekt dwóch budynków wielorodzinnych w Kalwarii Zebrzydowskiej
·         Budowa budynku domu kultury z infrastrukturą techniczną uzbrojenia podziemnego przy ul. kajakowej / puławskiej na terenie dzielnicy Ursynów w Warszawie
·         Projektu zmiany sposobu użytkowania i termoizolacji budynku szkolnego przy ul. Pocztowej  9, 11, 13 w Kętrzynie na potrzeby administracyjne jednostek powiatowych
·         Projekt sali patologii noworodka w ramach przebudowy O.K.K. neonatologii, ul. Kopernika 23 Kraków
·         Odbudowa infrastruktury komunalnej i obiektów budowlanych zniszczonych w wyniku oddziaływania zjawisk geodynamicznych i erozji gruntów w miejscowości Ochmanów gmina
Niepołomice
·         Przebudowa, rozbudowa  oraz z miana sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza dla budynku biblioteki Politechniki Krakowskiej  (budynek 10-22) w Krakowie przy ul. Warszawskiej 24
·         Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zakrzów, gmina Niepołomice
·         Przebudowa istniejącej sieci gazowej śr/pr Ø180 PE w miejscowości Hrubieszów
·         Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy majdan w Chełmie wraz z siecią kanalizacji deszczowej oraz urządzeniami podczyszczającymi i wylotem do rzeki Janówka
·         budowa sieci wodociągowej z przepięciami istniejących przyłączy wodociągowych w miejscowości Wola Batorska, gmina Niepołomice
·         Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Myślenicach
·         Remont kapitalny wraz z modernizacją i dostosowaniem budynku szpitalnego 2B w Szpitalu Specjalistycznym  in.dr.J.Babińskiego Sp ZOZ ul. Babińskiego 29 , Kraków
·         Remont i przebudowa pomieszczeń w budynku nr 102a     na potrzeby pracowni RTG i USG w Szpitalu Specjalistycznym  in.dr.J.Babińskiego Sp ZOZ ul. Babińskiego 29 , Kraków
·         Przebudowa pomieszczeń I piętra segm. C-2 zakładów teorii medycyny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 
·         Remont i przebudowa pomieszczeń II piętra pierwszego pawilonu szpitalnego z przeznaczeniem na oddział neurologiczny w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli
·         Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Wadowicach
·         Termomodernizacja , modernizacja oświetlenia , instalacji co , monitoring zużycia energii elektrycznej i cieplnej , montaż paneli ogniw fotowoltaicznych oraz adaptacja poddasza w obiekcie użyteczności publicznej w szkole podstawowej i domu kultury w Zakrzowie
·         Termomodernizacja z adaptacją poddasza w szkole podstawowej i gimnazjum w Podłężu gm. Niepołomice
·         Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i klubu kultury w Suchorabie gm. Niepołomice
·         Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Staniątkach,  gm. Niepołomice
·         Termomodernizacja z adaptacją poddasza w szkole podstawowej w Zagórzu, gm. Niepołomice
 
·         Projekt modernizacji kotłowni zlokalizowanej na 5 piętrze w budynku przy ul. Lubelskiej 29 w Krakowie i obsługującej budynek przy al. Słowackiego 64
·         Budowa sieci kanalizacji sanitarnej stwarzającej możliwość podłączenia nieruchomości w miejscowości Zakrzowiec, gmina Niepołomice
·         Budowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii na I piętrze budynku pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
·         Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Staniątki, gmina Niepołomice
·         Przebudowa oddziału reumatologii z pododdziałem geriatrii w szpitalu wojewódzki im. dr l. Rydygiera w Suwałkach
·         Adaptacja pomieszczeń serwerowni w pawilonie D-10 i D-17 AGH na potrzeby zadania inwestycyjnego „Małopolska Chmura Edukacyjna”
·         Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Niepołomice ul. Torowa i Sportowa
·         Dostosowanie budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Matejki  z siedzibą w Krakowie, os. Szkolne 21 do wymogów przepisów z zakresu bezpieczeństwa pożarowego
·         Przebudowa pomieszczeń szpitalnych pod potrzeby oddziału urologii Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach
·         Przebudowa oddziału neurologii z pododdziałem udarowym  IV  piętro pawilon "A" Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach
·         Przebudowa z rozbudową istn. budynku dla potrzeb powiatowego centrum pomocy rodzinie, powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawnych, powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach
(c)2015, All Rights Reserved